Våre tjenester

Folk Med Nøkkel

Vi rekrutterer flinke folk til prosjektbaserte, midlertidige og faste stillinger. Det er dette vi er gode på - det er her vi har vår kompetanse.

Våre fagområder

Ordsky Lilla Web Banner - Kuttet

Vi har valgt å spesialisere oss innen tekniske og administrative fagområder.
Bransjene vi retter oss mot er: