Informasjon vedr. Korona

Folk AS har etablert gode rutiner som er skriftlig formidlet til våre ansatte og våre kunder. Disse rutinene er iht. kravene fra Folkehelseinstituttet.

I tillegg har vi bedt ansatte og kunder om å følge de anbefalinger som Folkehelseinstituttet og relevante myndighetene til enhver tid gir.

Dersom du lurer på noe i denne forbindelsen – ta kontakt med din kontaktperson i Folk, eller ring oss på 55 19 80 70.