OM OSS

Folk AS er et norskeid selskap – etablert i 2004. Vi har spesialisert oss på å skaffe dyktige folk innen tekniske og administrative fagområder til prosjektbaserte, midlertidige og faste stillinger.

Siden oppstart har vi arbeidet målrettet med å være en foretrukket samarbeidspartner for både kunder og konsulenter – blant annet gjennom langsiktig oppbygging av gode relasjoner, samt høy fokus på kvalitet og etikk.

Folk AS er sertifisert iht. ISO9001:2015, noe som har vært med på å sikre enda bedre interne prosesser – og som igjen har økt kvaliteten av våre tjenester ytterligere.

Gjennom langvarige kundeforhold og solide rammeavtaler, er Folk blitt en erfaren tilbyder av både teknisk og administrativ kompetanse. Vi har utstrakt kunnskap om de ulike fagområdene, og vet hvilken kompetanse som behøves og hvor vi finner den.

Våre tjenester er:
Prosjektbasert innleie  – Payrolling services – Midlertidig ansettelser – Rekruttering til faste stillinger.

VÅRE FAGOMRÅDER

Vi har valgt å spesialisere oss innen tekniske og administrative fagområder.

Bransjene vi retter oss mot er:

Olje & gass

Energi

Maritim

Sjømat & havbruk

IT

VÅRE KJERNEVERDIER

Personlig

Vi har en personlig stil ovenfor våre kunder og konsulenter, noe vi mottar gode tilbakemeldinger på. God kjennskap og oppfølging av både kunder og konsulenter skaper godt grunnlag for et vellykket oppdrag/rekruttering.

Fleksibel

Vi tilpasser oss den enkelte kundes og konsulents behov på en personlig og naturlig måte, og fokuset er alltid å være så fleksibel som mulig for begge parter.

Engasjert

I tillegg til å være engasjerte i arbeidet vi utfører, er samfunnsengasjement viktig for oss i Folk AS.
Vi har i mange år vært en fast støttespiller for Prosjekt Håpet, et privatdrevet barnehjem i Brasil. Vi støtter også andre tiltak og organisasjoner i løpet av året.

Etisk

Vi legger vekt på å være en seriøs samarbeidspartner. Det til en hver tid å holde oss oppdaterte på gjeldende lover og regler, samt å etterfølge disse, er en selvfølge. Vi setter vår styrke i å tenke etikk i alt vi gjør – til det beste for våre ansatte, våre kunder og oss selv.

Hvorfor velge Folk?

La oss i Folk vise deg hvordan det er å ha et engasjert og personlig rekrutterings- og bemanningsselskap i ryggen når du søker ny jobb!

 

Les Mer

HMS/Kvalitet/Etikk

Folk AS har høy fokus på HMS, etikk og kvalitet.
Det er et grunnleggende krav at alle parter som Folk samarbeider med handler innenfor rammen av lover, forskrifter og internasjonale konvensjoner.
Våre verdier er: etisk, personlig, engasjert og fleksibel.

 

Les Mer

Folk og ISO 9001:2015

Sertifisering og hallelujastemning på 4 måneder.
Er det mulig å komme med en tekst som greier å videreformidle hvor givende og lærerikt det har vært å jobbe med å bli ISO9001:2015-sertifisert? Vi vet vi høres ganske nyfrelste ut når vi samtidig snakker om at det har vært mye moro underveis også.

 

Les Mer

Folk AS sin policy for likestilling og forbud mot diskriminering

Folk AS skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme likestilling og hindre diskriminering og trakassering.

 

Les Mer