Folk og ISO 9001:2015

Sertifisering og hallelujastemning på 4 måneder.

Er det mulig å komme med en tekst som greier å videreformidle hvor givende og lærerikt det har vært å jobbe med å bli ISO9001:2015-sertifisert? Vi vet vi høres ganske nyfrelste ut når vi samtidig snakker om at det har vært mye moro underveis også.

Det er tross alt kvalitetssystemer vi snakker om, og det er sjelden man møter så veldig entusiasme rundt dette temaet.

Siden oppstarten vår i 2004 har vi jobbet etter ett kvalitetssystem som har vært ihht ISO9001:2000/2008, som er ett minimumskrav fra de fleste av våre samarbeidspartnere. Internt hos oss fungerte dette helt greit, uten at vi reflekterte for mye over selve systemet i en travel arbeidshverdag.

I vår ble vi revidert av en av våre kunder, og det var i den forbindelsen at avgjørelsen om at ta det hele ett steg videre, altså å bli ISO-sertifisert til siste standard – ble tatt. Vi bestemte oss for å bruke de ressursene som krevdes for å få dette til – både økonomisk og tidsmessig.

Som rådgivere underveis benyttet vi oss av Wergeland Bedriftsutvikling, som gjorde en flott jobb med først å få oss inn på – og deretter holde oss på – riktig spor.

Vi satte oss ett mål om å være ferdig til slutten av september, noe som i utgangspunktet var ganske hårete mål i henhold til våre ISO-rådgivere – men som vi klarte uten problem.

De to trinnene av sertifisering ble gjennomført med glans – helt uten avvik!

Gjett om vi er fornøyde.

Men hva betyr dette for våre samarbeidspartnere?

Sertifiseringsorganet Kiwa (tidligere Teknologisk Institutt) omtaler fordelene med  ISO9001:2015 sertifisering slik:

  • ISO9001:2015 handler i stor grad om å gjøre dine kundene fornøyde.
  • ISO9001:2015 sertifisering er et bevis på at din bedrift jobber aktivt for å møte de høyeste kravene til kvalitet og kundetilfredshet.
  • Motivere og engasjere medarbeidere med tydelige og effektive interne prosesser.

I praksis vil dette bety:

  • Sertifiseringen i denne standarden sikrer enda bedre interne prosesser, som igjen vil øke kvaliteten av våre tjenester ytterligere.
  • Kunde- og konsulenttilfredshet har alltid vært viktig for oss i Folk, og med denne sertifiseringen på plass forplikter vi oss til å ha høyt fokus på kontinuerlige forbedringer.
  • Våre samarbeidspartnere skal kunne føle seg trygge på at Folk tar kvalitet på alvor.

Blod, svette og halleluja – og verd hver dråpe!