TIPS & RÅD

CV’en er viktig!
Den skal være med på å «selge» deg til potensielle oppdragsgivere/arbeidsgivere – få de til å fatte interesse for akkurat deg.

CV

Ta med all utdannelse og arbeidserfaring, men sett fokus på det som er mest relevant for stillingen i et kort sammendrag i begynnelsen av CV-en. Det er derfor viktig at du får fram alt som kan være relevant for de områdene du ønsker å jobbe med – eller for den konkrete stillingen du søker på.

CV-en skal være oversiktlig, lettfattelig og fri for skrivefeil.

Utdannelse, kurs og arbeidserfaring settes opp kronologisk, slik at det du gjorde sist kommer øverst.

Lengde

Ikke for kort og ikke for lang….
Lengden kommer selvsagt an på hvor lang utdannelse og/eller arbeidserfaring du har.

Dersom du har lite eller ingen arbeidserfaring blir CV’en din kanskje på 1-2 sider. Husk da å ta med arbeidspraksis i forbindelse med utdannelse, skriv litt om hovedoppgave/diplomoppgave eller om sommer- /helgejobber du har hatt.

Har du lang erfaring hos mange ulike arbeidsgivere eller i mange prosjekter, vil CV’en bli lengre.
For oss er det viktig at du ikke lar informasjon utebli pga. CV’ens lengde.

Innhold

Personalia – Navn, adresse, telefonnummer, e-post, fødselsdato, sivil status

Sammendrag – Kort sammendrag om kompetanse/kvalifikasjoner og personlige egenskaper.

Utdannelse – Formell teoretisk utdannelse som har gitt vitnemål.
Få med evt. tittel og faglinje.
Husk: Det siste først!

Praksis – Tidsrom, bedriftens navn, din tittel, beskrivelse av stillingen;
arbeidsoppgaver, eventuelle ansvarsområder, prosjekterfaring og
dataverktøy/programmer som du har benyttet.
Også her gjelder at siste arbeidsted kommer først.

Kurs – Relevante kurs. Om kurset har resultert i sertifikat, så få med gyldighet av sertifikatet.

IT-kunnskaper – Ta med alle dataprogrammer du har erfaring med (jobb, utdannelse, privat)

Spesielle verv/ oppdrag – Verv du har eller har hatt, tidsrom for disse.

Øvrige kvalifikasjoner – Språk, andre nyttige relevante kunnskaper

Referanser – Navn på referansegiver, stilling, bedrift og telefon

Tips om intervjuet
Forberedelser til intervjuet er viktig. Stiller du godt forberedt, øker du sjansene dine for å få jobben.

Intervjuet

Forberedelser

Forbered deg ved å få en viss kjennskap til bedriften før intervjuet.

Mange gruer seg til intervjuet fordi de er usikre på hvordan man skal oppføre seg, kle seg osv. Hovedregelen her er at du skal være deg selv og ikke overdrive i noen som helst retning.

Ha gjerne CV, søknaden og stillingsannonsen framfor deg under intervjuet, det gir god hjelp underveis og viser at du er en søker som har forberedt seg godt.

Ha alltid med deg kopier av attester, selv om du sendte de med søknaden. Ha gjerne en liste over referanser med som du gir til intervjuerne.

Når du er innkalt til intervju, er du et skritt nærmere, men ennå ikke i mål. Husk at du som oftest ikke er den eneste som er kalt inn.

Det er derfor viktig at du forbereder deg godt og viser et positivt engasjement. Tenk nøye gjennom hvorfor du ønsker stillingen.

Hva er dine styrker og svakheter i forhold til stillingen. Det er viktig at du har et reflektert forhold til dette!

Vær sikker på at du har riktig adresse til intervjustedet, og at du vet hvor det er, slik at du kan beregne reisetid.

Møt på intervjuet til avtalt tid – vær presis!

Intervjuet

Det er vanligvis 1-3 personer til stede under intervjuet, men det kan også være flere. Hils på hver enkelt med et fast håndtrykk og navnet ditt.

Det er vanlig at de som intervjuer deg gir en kort presentasjon av bedriften før han/hun forteller om den konkrete stillingen som du er til intervju for.

Hvis intervjuet er hos oppdragsgiver, skal du Ikke diskutere lønn. Dette er noe du avtaler med oss i forkant av presentasjonen.

De som intervjuer ønsker å kartlegge din bakgrunn, personlige egenskaper, interesse, motivasjon og egnethet for stillingen.

Du kan bli spurt om noen eller alle av disse temaene: yrkeserfaring, forholdet til overordnede, sideordnede og underordnede, fritidsaktiviteter og interesser, familie og sosiale relasjoner, atferd og reaksjoner. Svar så ærlig og konkret på dette som mulig. Det kan være lurt å tenke i gjennom svar til disse spørsmålene før intervjuet.

I tillegg til at vi referansesjekker deg før presentasjon ut mot kunde, ønsker også noen av våre kunder å ta en ekstra referansesjekk. Du kan derfor få spørsmål om ditt forhold til referansepersonene du har oppgitt, eller bli bedt om å supplere med flere referanser. Det er derfor viktig at du avklarer med referansepersonene på forhånd.

Spør gjerne om:

 • Hvilken opplæring vil bli gitt?
 • Hvem man skal rapportere til?
 • Hvem man skal jobbe sammen med?
 • Når endelig beslutning blir tatt?

Ofte stilte spørsmål

 • Fortell litt om deg selv
 • Hva vet du om vårt firma?
 • Hvorfor har du søkt på stillingen?
 • Hva har du å tilby som gjør at vi bør velge deg?
 • Hva synes du virker mest spennende med jobben, og hva tror du kan bli kjedelig?
 • Kan du beskrive hva du legger i å ha et godt arbeidsmiljø?
 • Hvorfor skal vi ansette deg?
 • Hvor lenge har du tenkt å bli hos oss?
 • Har du søkt andre stillinger enn denne?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon, eller en uforpliktende samtale med oss.

Ring oss

Skriv til oss

Besøk oss

Sagt om Folk

“veldig godt å samarbeide med Folk - er ryddige og enkle å forholde seg til. Leverer veldig gode kandidater og kjenner bedriften godt”

Kunde

“vil rose hele prosessen opp i skyene - fra begynnelse og hele veien til kandidaten ble landet. Kvaliteten på kandidatene og måten de er blitt behandlet på er veldig profesjonelt”

Kunde

“meget god samarbeid med Folk som fungerer veldig bra. Gode systemer og rutiner, og er til å stole på”

Kunde

“meget fornøyd med oppfølgingen og jobben Folk har gjort så langt”

Kunde

“FOLK AS. Hyggelige mennesker, godt miljø, imøtekommende, veldig god på oppfølging.”

Bente Helen