Nye innleieregler f.o.m. 1.april 2023 – hva nå?

Mye er som før, også etter 1. april 2023.

  • Du kan fortsatt selv ansette midlertidig direkte ved behov.
  • Du kan fortsatt leie inn til vikariat når du har sykdom, permisjoner, ferieavvikling, eller i påvente av at en ny person skal tiltre en stilling.

 

Derimot begrenser de nye reglene muligheten for å leie inn ved midlertidig behov, dersom dere ikke har en tariffavtale med en landsdekkende fagforening samt gyldig avtale med tillitsvalgte.

  • Dersom dette er på plass, kan du fortsatt leie inn til prosjekt og midlertidige stillinger, eller til andre tidsbegrensede stillinger.

 

Selv om din virksomhet ikke har tariffavtale, kan dere selv ansette midlertidig – dette kalles å ansette midlertidig direkte hos arbeidsgiver. Arbeidsforholdet er da bare mellom dere og arbeidstaker.

Vi kan vi fortsatt hjelpe deg med å finne kompetansen du trenger:

  • Vi gjennomfører rekrutteringsprosessen fra A-Å, og din virksomhet ansetter midlertidig.

 

Oppsummert:

Vi skal fortsatt være din rekrutterings- og bemanningspartner, og kan fortsatt hjelpe deg ved følgende behov:

  • Rekruttering til faste stillinger.
  • Rekruttering til midlertidig direkte ansettelse hos kunde
  • Innleie til vikariat – f.eks.ved ved sykdom, ferieavvikling og permisjoner.
  • Innleie til prosjekt og midlertidige stillinger eller til andre tidsbegrensede stillinger i virksomheter som har tariffavtale, samt gyldig avtale med tillitsvalgte.